Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel iletişimin etkinliği açisindan kurumsal bloglar ve birkaç kurumsal blogun incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
609
DOI :
Özet Türkçe :

Son on yılda iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerde, Web sitesi yapmak hususunda hiçbir bilgisi olmayan kullanıcıların kolaylıkla internet üzerinde sayfalarını oluşturarak, dilediklerini yazabilme yolunu açan “kişisel blog” akımı; internet kullanıcı sayısının artması ile birlikte her geçen gün daha da yaygın hale gelmektedir. Kurumsal bloglar ise, bir organizasyondaki faaliyetlerle ilgilenen içsel ve dışsal bireyleri, paydaşları, birbirine bağlayan etkin bir iletişim yoludur. Kurumsal bloglar, dünyada pek çok işletmede kullanılmaktadır. Başlangıçta pazarlama aracı olarak kullanılsa da son zamanlarda, organizasyon içi ve dışı iletişim aracı olarak işlev görmektedir. Ülkemizde yeni kullanılmaya başlayan kurumsal bloglar, henüz az sayıda ve genellikle sadece pazarlama aracı olarak kullanılmaktadır. Kurumsal bloglarda iletişim süreci, kurum çalışanlarının, yöneticilerin veya kurum prosedürleriyle yetki verilen paydaşlarının kurum veya kendi adına, genellikle gayri resmi bir dille, iletiler(post) göndermesi, gönderilen iletilere yapılan yorumlar vasıtasıyla hedef kitleden geri bildirimi alması ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, blog ve kurumsal blogların tanımı yapılmış, kurumların neden blogları bir iletişim aracı olarak kullandıkları ve kurumsal blogların örgütsel iletişimin etkinliğini sağlamadaki katkıları açıklanmıştır. Bazı örgütlerin kurumsal blogları, iletişim etkinliği açısından incelenerek, Türkiye’de kurumsal blog uygulaması yapan veya yapmayı planlayan kurumlara rehberlik edecek tavsiyelerde bulunulmuştur

Özet İngilizce :

With the developments in communication technologies in the last decade, “personal blog” trend, a way for setting pages on the internet by internet users who don’t have enough knowledge of setting a web site, is being widely used day by day. Corporate blog is a way that connects shareholders and both internal and external individuals that are interested in activities in a corporation, with each other. It is used by many corporations in the world. Although it has been used as a marketing tool initially, it is now being used as a communication tool both internally and externally. Corporate blogs that are newly used in Turkey are rare and generally used as a marketing tool. Communication process in corporate blogs is being materialized by transmitting posts of shareholders who are authorized by managers or corporate procedures on the blog and taking feedback by transmitting comments of targeted audiences for the posts. In this study, blogs and corporate blogs are defined and why corporations are using blogs as a communication tool and the contributions of blogs for effectiveness in organizational communication are clarified. By researching the corporate blogs of some corporations in terms of communication effectiveness, some advices as a guideline are recommended for corporations in Turkey which are using or considering corporate blogs

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :