Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel değerlerin işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışlarını belirlemedeki rolü: bursa ilinde gerçekleştirilen bir araştırma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışlarını belirlemede etkili olan örgütsel değerler irdelenmiş ve Bursa ilinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ortaklara yönelik sosyal sorumluluk anlayışını açıklayan değerlerle ilgili regresyon analizi karışık sonuçlar verirken, paydaşlara yönelik sosyal sorumluluk anlayışını açıklayan değerlerle ilgili regresyon analizi belirgin sonuçlar vermiştir. Buna göre, güç mesafesi, gelecek yönelimlilik, kolektivizm-1 ve cinsiyet eşitliği değerlerinin "ortak yönelimli sosyal sorumluluk anlayışını"; belirsizlikten kaçınma, gelecek yönelimlilik, insancıllık, kolektivizm-1 ve başarım yönelimlilik değerlerinin ise, "paydaşlara karşı sosyal sorumluluk anlayışını" pozitif yönde açıkladığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, social values that determine organizational approaches towards social responsibility are analyzed and an empirical study was conducted among some companies in Bursa. While the regression analysis of social values that explain the stockholders oriented social responsibility approach has given mixed results, the regression analysis of social values that explain the stakeholders oriented social responsibility approach has given clear results. According to these results, it is found that values classified as power distance, future orientation, collectivism-1, and gender egalitarianism explained "stockholders oriented social responsibility approach"; and uncertainty avoidance, future orientation, humane orientation, collectivism-1, and performance orientation explained "stakeholders oriented social responsibility approach" in a positive way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :