Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Çevre ve Orman Bakanlığı2
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada işletmelerde örgütsel adalet, güven ve iş tatmini arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle örgütsel adalet daha sonra iş tatmini ve son olarak örgütsel güven kavramları açıklanmıştır. Uygulama bölümünde ise Türkiye'nin önde gelen firmalarından birinde çalışanlara adalet, güven ve iş tatmini ölçeklerini içeren anket formu dağıtılmış olup, geri dönen anket formları istatistiksel analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak örgütsel adalet, iş tatmini ve güven arasında pozitif bir ilişki olduğu öngörüldüğü gibi doğrulanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the relationship among organizational justice, trust and job satisfaction. For this aim firstly organizational justice, then work satisfaction and last trust are explained. In the application part a questionnaire including the measures of organizational justice, trust and job satisfaction is distributed to employees of one of the leading firms of Turkey and the data were assessed by statistical analysis methods. Finally, it was proved that there is a positive relationship among the organizational justice, trust and job satisfaction as it is foreseen.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :