Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde kişilerarasi yetenek transferi ve yöntemleri: müfettişlik alaninda nitel bir araştirma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütlerde çalışanların sahip oldukları yetenekler örgüte değer ve rekabet üstünlüğü sağlamakta ve yeni ekonominin en önemli karakteristiklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çalışanlar eylemsel öğrenme, işyerinde kıdemli çalışanlardan öğrenerek ve sosyal yapı içinde edindikleri bilgi ve yetenekleri kullanmakta, bu yetenekleri kendi katkıları ile geliştirmekte ve yeni yetenekler oluşturmaktadır. Tüm bu yeteneklerin yeni çalışanlara aktarılabilmesi örgütler için yüksek önem arz etmektedir. Mevcut çalışma, eski çalışanların bilgi ve yeteneklerinin tür ve niteliğine, bu yeteneklerin yenilere aktarılıp aktarılmadığına ve aktarılıyorsa, hangi yolların kullanıldığına ve bu aktarımda teşvik edici ya da engelleyici unsurların neler olduğuna, bilginin eskime sebeplerine ve örgütün toplam yeteneğinin azalıp azalmadığına odaklanmaktadır. Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi ile kamu sektöründe görev yapan müfettişlerden elde edilen bilgilere dayalı olarak, araştırmanın bazı bulguları arasında; kişilerarası yetenek transferinde informal yöntemlerin kullanıldığı, bilgi aktarımda seçicilik unsurlarının bulunduğu, yeteneklerin önemli bölümünün yenilere aktarılabildiği ve yeteneklerin önemli bölümünün bilişsel nitelikli olduğu, kaybolan yeteneklerin yeniler tarafından geliştirildiği gösterilebilir.

Özet İngilizce :

Personnel’s competencies provide value and competency’s advantages to the organizations and accepted as one of the most important characteristics of new economy. Personnel use, develop, and create knowledge and competencies in different form learned by doing and from experienced workers and by being in the social structure of the organization. The transfer of these competencies has a crucial importance for the organizations.  Current study focuses on the potential of the competence’s transfer from old to new personnel on the methods used for and inciting and prohibitive factors of transfer, on the ageing, changing and the characteristics of personnel’s competencies. The article is carried out by half-structured deeply interview method on the state sector’s inspectors and some of the revealed results can be stated as; informal methods are largely use in competencies’ transferring from old to newcomers, a great part of competencies is transferred, competencies are mostly in the cognitive nature, the transfer process shows some discrimination’s signs and the lost knowledge and competencies in transferring process is created by new personnel in the same or different characteristics. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :