Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde “izlenim yönetimi davranışı” üzerine kavramsal bir inceleme

Yazar kurumları :
Niğde Ünivversitesi1, Aksaray Üniversitesi2
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

İzlenim yönetimi, bir bireyin diğerlerinin kendisine ilişkin izlenimlerini kontrol etme süreci olarak tanımlamaktadır. İzlenim yönetimi, örgüt içerisinde elde edilen maddi ve sosyal faydaları artırmak, kişisel saygı elde etmek ve herkesçe kabul edilmiş bir kimlik kazanmak için kullanılmaktadır. İzlenim yönetimi taktiklerinin davranışlara yansıma şeklinde kültür, algılanan eşitlik, kaynakların sınırlı olup olmaması, sosyo-politik belirsizlik gibi faktörlerin etkisi bulunmaktadır. Çevresel ve bireysel faktörlerin değişmesiyle, izlenim yönetimi davranışını uygularken kullanılan taktikler de değişebilmekte, hatta aynı taktik farklı kültürlerde farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Bu çalışmada izlenim yönetimi modelleri, taktikleri ve örgütlerde uygulanma şekillerine göre sınıflandırılması üzerinde durulmaktadır. 

Özet İngilizce :

Impression management has been defined as any behavior by the individual attempting to control or manipulate others’ attributions and impressions of him. Impression management is used in three inter-related ways: to maximize reward-cost ratio by gaining social and material outcomes; to enhance self-esteem; and to facilitate the development of desired public identities. Organizational culture, perceived equality, limited resources and sociopolitical uncertainty affect the way impression management tactics are reflected to individual behaviors. The more individual and environmental factors change, the more tactics used during impression management behavior change. And also same tactics in different cultures can be applied in different ways. In this study, we have stressed impression management models, tactics and classifications in different organizations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :