Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde hafıza kaybı ve etkileri: tekstil sektöründen bir yansıma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bir örgütte örgütsel hafızadan yararlanma oranı, örgütsel başarı sürecinin kısalmasını sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Ancak, örgütler hafıza kapasitelerinin yeterince farkında olamamakta veya onu koruyamamaktadır. Bu durum örgütsel başarı sürecini geciktirmekte, olumsuz yönde etkilemektedir. Örgütlerin, doğal unutma eğilimden dolayı hafıza kaybına uğramaları kaçınılmaz bir durum olarak değerlendirilmektedir. Örgütte hafıza kaybı; örgütsel öğrenme kapasitesini geliştirme yeteneğinin kısıtlanması ya da değer yaratmak için sahip olunan bilgiyi kullanmadaki başarısızlık olarak tanımlanmaktadır. Örgütlerde örgütsel hafıza kaybı, yetkinliklerin kaybolması ve etkililiğin düşmesi ile hataların tekrarlanması biçiminde kendini göstermektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı; örgütlerde hafıza kaybına neden olan faktörler ve hafıza kaybının sonuçları ile örgütsel hafızayı korumaya yönelik düzenleme ve uygulamaların tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda ISO'nun yayınladığı Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan uluslararası bir tekstil firmasında yaşanan hafıza kaybı, hafıza kaybı sonrasındaki gelişmeler ve alınan önlemler incelenmiştir

Özet İngilizce :

The utilization rate of organizational memory is the most important component that makes shorter the process of organizational success. However, organizations are unconscious of capability of their organizational memory or they may not maintain sufficiently their organizational memory. This impedes the process of organizational success and influences it unfavorably. It is argued that organizations have a natural tendency to forget. It means that they are quite vulnerable to amnesia. Organizational Amnesia (OA) is a concept that is defined as the restriction of requried improvement ability to organizational learning capability or as the failure to utilize knowladge that has taken place to create value. Organizational amnesia arised as a result of losing organizational competencies and repeating mistakes with falling effectiveness. Taking these facts of organizational memory into consideration, the aim of this study is to investigate the awareness of the losing organizational memory and to determine arrangements and applications to maintain organizational memory. For this purpose, an organizational amnesia that happened in an international textile firm specified by the Istanbul Chamber of Industry as Turkey's first top 500 industrial firms, and developments and dispositions linked this amnesia were examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :