Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt sağlığı nedir: yöneticiler arasında görüş farklılığı var mıdır?

Yazar kurumları :
Menderes Elektrik Dağıtım AŞ. Muğla İl Müdürlüğü 1, Afyon Kocatepe Üniv. İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
547
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, örgüt sağlığına ilişkin yöneticiler arasında görüş farklılığının olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Örgüt sağlığı kavramı literatürde işletme performansı, birey sağlığı ve hem performans hem de birey odaklı olmak üzere üç yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu bağlamda yöneticiler arasında örgüt sağlığına ilişkin görüş farklılıklarının olduğu ileri sürülebilir. Bu amaçla Afyonkarahisar İl’ inde yöneticilere anket düzenlenerek görüş farklılıklarının derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler ışığında yöneticilerin örgüt sağlığını daha çok hem birey hem de işletme performansına odaklı bir kavram olarak algıladıkları daha sonra sırasıyla birey odaklı ve performans odaklı bir kavram olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Son olarak da bulgular değerlendirilmiş ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

: This study aims to investigate whether there are differences among the opinions of the managers with regards to organizational health. The literature addresses the organizational health within the framework of three approaches that are: performance of the organization, individual health and both of them together. In this respect, it is argued that there are differences among the opinions of managers with regards to organizational health. For this purpose, through a questionnaire, the extent of the differences among the opinions of the managers in the city of Afyonkarahisar was attempted to be found. In light of the data obtained, it can be claimed that the managers view organizational health as a concept primarily focusing on organizational performance and then as a concept focusing on the individual health and performance. Finally, these findings were evaluated and suggestions were made for the future research. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :