Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
556
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, örgütlerdeki kültür tiplerinin iş tatmini üzerine etkisini belirlemektir. Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; örgüt, örgüt kültürü ve iş tatmini kavramlarının açıklandığı kuramsal çerçeveden oluşmaktadır. İkinci bölüm ise araştırma kısmından oluşmuştur. Çalışmanın 236 işgören üzerinde gerçekleştirilen uygulama bölümünün sonuçları; klan ve adokrasi kültürlerinin, iş tatmini ile doğru yönlü bir ilişkiye sahipken, hiyerarşi ve pazar kültürlerinin iş tatmini ile ters yönlü ilişkisi olduğunu, çalışanların kıdem ve eğitimlerindeki artışın iş tatminini artırdığını ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Basic aim of this study is to determine the effect of the types of organizational culture on job satisfaction. This study composed of two main parts. The first part consists of theoretical framework which explains the concepts of organization, organizational culture and job satisfaction. Finally the second one is devoted to empirical analysis. Results of the application, which was held on 236 employees showed that job satisfaction was positively related to clan and adhocracy cultures, and negatively related to market and hierarchy cultures, also an increase of employees' seniority and education increases job satisfaction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :