Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürü bağlamında güç eğilimi ve örgütsel bağlılık ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt kültürü bireylerin örgüt içinde tutum ve davranışları üzerinde etkili olabilmektedir. Bu bağlamda, bireylerin örgütleriyle özdeşleşme ve örgütlerine bağlılık düzeylerinin de örgüt kültüründen etkilenmesi mümkündür. Bu çalışma örgüt kültürü bağlamında güç eğiliminin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ortaya koyarak, bu etkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü oynayıp oynamadığı konusunda ipuçları elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla özel bir şirkette çalışan 69 kişiden veri toplanmıştır. Analiz sonuçları, bireylerin hiyerarşi ve güce yönelik örgüt kültürü algılarının artmasının örgüte bağlılıkları üzerinde olumlu etki yaptığını, aynı zamanda bireylerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin bu ilişkiye aracılık yaptığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Organizational culture can have an effect on individuals' attitudes and behaviors in an organization. In this context, individuals' organizational identification and organizational commitment could be affected by organizational culture. This study aims to put forth both the relationship between power orientation and organizational commitment and the mediating effect of organizational identification on this relationship in the context of organizational culture. The data was gathered from 69 people working in a private company. The analysis results showed that the hierarchy and power orientation perceptions of individuals had a positive effect on organizational commitment, and organizational identification had a mediating effect on this relationship

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :