Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt iklimi, duygusal bağlılık ve yaratıcılık arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi: bir araştırma

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Giderek kompleks hale gelen ve değişen iş çevresinde her geçen gün yaratıcılığın biraz daha farkına varılmakta ve önemi vurgulanmaktadır. Yaratıcılık örgütsel etkinlik açısından önemli bir gerekliliktir. Bütün firmalar için yeniliğin anahtar kaynağı çalışanların yaratıcılıklarıdır. Ancak yaratıcılık kendiliğinden gerçekleşmez, yaratıcılık firma çalışanları için destekleyici bir iş çevresinin düzenlenmesini gerektirir. Yaratıcılığı destekleyen bir iklim yaratıcılığı etkileyebileceği gibi çalışanların bağlılıklarını arttırarak örgütsel performansı da etkileyebilecektir. Bu makalenin amacı, duygusal bağlılık, örgüt iklimi ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri incelemektir. Bazı araştırmacılara göre, örgütsel bağlılık bazı farklı belirleyicilerden etkilenmektedir. Bu makalede, örgüt ikliminin yaratıcılığı ve duygusal bağlılığı etkileyebileceği varsayılmakta, duygusal bağlılık ve yaratıcılık arasındaki ilişkiler de incelenmektedir.

Özet İngilizce :

In an increasingly complex and changing business environment, creativity is becoming recognized and emphasized. Creativity is a crucial requirement for organizational effectiveness. A key source of innovation for all firms is the creativity of employees. However, this creativity doesn't happen by itself, creativity reguires for assessment of supporting work environment for employees of firm. Organizational climate will affect creativity, as well as organizational performance by increasing employees commitment The purpose of this paper to test relationship between affective commitment, organizational climate and creativity. According to some researchers, organizational commitment is also affected by different classes of antecedents. We have proposed that affective commitment and creativity are influenced by organizational climate. However, in this research we also examine the relationship between affective commitment and cretaivity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :