Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ohio üniversitesi liderlik modeline göre oluşan liderlik biçimlerinin işletmelerin ihracat performansı üzerine etkisi ve gaziantep ilinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu1, Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslar arası alanda artan rekabetle birlikte, ihracat yapan işletmeler rekabet avantajı elde etmek için yönetim süreçlerine artan bir ilgi göstermektedirler. Rekabet, beraberinde belirsizliği de getirmektedir. Belirsizlikle başa çıkmada liderlik, önemli bir konuma gelmiştir. Bu araştırmada, ihracat sürecinde uygulanan Ohio Üniversitesi liderlik modeline göre liderlik biçimlerinin ihracat performansı üzerine etkisi, Gaziantep ilindeki ihracatçı firmalar ölçeğinde incelenecektir. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla kümeleme ve varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, işletmedeki liderlik biçimlerinin, işletmelerin ihracat performansı üzerinde üç farklı kriterde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

As well as increasing competition in the international trade, export companies get more deal with management process to get competitive advantage. The Competation birings uncertainty as well. Leadership got an important role to overcome uncertainty. In this research, the effect of leadership types of Ohio State University Leadership Model to the export performance is analyzed on the exporter firms at Gaziantep. Cluster and variance analysis were used in order to test our research hypothesis. As a result of analyses, it is found that leadership have impact on the firms export performance at three criteria. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :