Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin öğrenilmiş güçlülüklerinin kaynak ve sonuçlarına ilişkin bir model önerisi

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Amaç-Tokat il merkezindeki ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin öğrenilmiş güçlülüğünün; rol stresörleri, duygusal zeka, müşteri odaklılık ve iş çıktıları ile ilişkisini belirlemektir. Metodoloji-Kolayda örnekleme ile belirlenen 17 lisede 223 öğretmene anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Bulgular- Duygusal zeka ve rol belirsizliği öğrenilmiş güçlülüğü; öğrenilmiş güçlülük ve duygusal zeka müşteri odaklılığı; rol belirsizliği ve müşteri odaklılık iş tatminini; rol belirsizliği işten ayrılma niyetini yordamaktadır. Müşteri odaklılık değişkeni, öğrenilmiş güçlülük ve iş tatmini ilişkisine tam aracılık; öğrenilmiş güçlülük değişkeni, duygusal zeka ve müşteri odaklılık ilişkisine kısmi aracılık etmektedir. Katkı- Araştırmanın, öğrenilmiş güçlülüğü yordayan değişkenlerin ve rol stresörleri, öğrenilmiş güçlülük, müşteri odaklılık ve iş çıktıları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yerli literatürdeki boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Purpose- The purpose of this study is identifying the relationships between learned resorcefulness and role stressors, emotional intelligence, customer orientation, job outcomes of teachers working in the secondary schools of Tokat. Methodology- Questionnaire is applied to 223 teachers that determined by convenience sampling from 17 secondary schools. Structural equation model is used in analysis. Findings- Emotional intelligence and role ambiguity affect learned resourcefulness; learned resourcefulness and emotional intelligence affect customer orientation; role ambiguity and customer orientation affect job satisfaction; role ambiguity affects intention to leave. Customer orientation has direct mediating effect on the relationship between learned resourcefulness and job satisfaction; learned resourcefulness has partial mediating effect on the relationship between emotional intelligence and customer orientation. Contribution- The study is identifying the variables that affect learned resourcefulness and the relationship between role stressors, learned resourcefulness, customer orientation and job outcomes. In this way it is thought to have contribution on filling the local literature gap.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :