Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerini ve iş kurma niyetlerini etkileyen faktörler: bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi, İşletme Bölümü öğrencilerinin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerinde ve gelecekte kendi işlerini kurma isteklerinde etkili olan faktörlerin incelenmesi üzerine hazırlanmıştır. Yapılan literatür çalışması sonucunda öğrencilerinin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerinde ve gelecekte iş kurma isteklerinde etkili olan faktörler üç başlık altında toplanmış; aile, eğitim ve diğer faktörler başlığıyla incelenmiştir. Yapılan alan araştırmasında bu başlıklar altında incelenen alt faktörlerin öğrencilerin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmeleriyle ve gelecekte iş kurma istekleriyle anlamlı bir ilişkisinin olup olmadığı test edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study is prepared to evaluate and determine which factors contribute to requests to establish their own businesses and affect an entrepreneurial personality of the students of Pamukkale University, Department of Business Administration in the future. As a result of the literature research, the factors of students' willingness to establish their own businesses and affect entrepreneurial personalities that influence business start-up requests in the future are collected under three headings: family, education and other factors, and they were examined under the title. According to survey results, whether there is a meaningful relationship or not, is tested in sub-factors examined under these headings towards seeing themselves as entrepreneurs' personalities and establishing new business intentions of students in the future.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :