Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nüfus ve eğitimin ekonomik büyümeye etkisi: türkiye üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversiitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Karadeniz Teknik Üniversiitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ekonomik büyüme, nüfus ve eğitim arasındaki ilişkiler Granger nedensellik testi ve VAR analizi yardımıyla 1968-2006 dönemi Türkiye ekonomisi için incelenmiştir. Ekonometrik analizler, ekonomik büyümeden nüfusa doğru negatif, yüksek öğretim mezunu öğrenci sayısına doğru ise pozitif bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca, meslek lisesi mezunu öğrenci sayısından ekonomik büyümeye doğru pozitif bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the relations among economic growth, population and education have been analyzed by using granger causality and VAR analyze in the period of 1968-2006 for the Turkish economy. Econometric studies show that there is one way negative relation from the economic growth to the population and one way positive relation from the economic growth to number of graduated higher education students. Additionaly, an one way positive relation from the number of graduated vocational and technical school students to the economic growth has been founded in the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :