Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nominal gsuh ve politika tercihi: st. louis model uygulaması

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun İİBF1
Görüntülenme :
790
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, nominal GSUH da, (GNP) meydana gelen değişmeler üzerinde parasalcı politikalar mı, yoksa Keynesçi politikalar mı daha etkili olmuştur? Sorusunun cevabı, St. Louis model uygulaması yapılarak verilmeye çalışılmıştır. Model için 1987–2003 dönemine ilişkin yıllık veriler kullanılmıştır. OLS yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonucu elde edilen parametreler istatistiksel olarak test edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Para arzı (M1 ve M2) ve kamu harcamalarında meydana gelen değişmelerin nominal GSUH büyüme hızı üzerindeki birikimli etkileri sırasıyla Σ = 3 0 i i β = 0.582 ile Σ = 3 0 i i λ = -0.127 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler para arzı ve kamu harcamaları değişkenleri için toplam ya da gecikmesi dağıtılmış çarpanlardır. Bunlardan ilki istatistik bakımından anlamlıyken ikincisi değildir. Elde edilen bulgular, Türkiye'de belirleyici politikanın parasalcı (Monetarist görüş) olduğu yönündedir. Modelin Türkiye için geçerli ve uygulanabilir olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this research, the question "Are Keynesian or monetary policies more effective on the changes that occur on nominal GNP" has been tried to be answered. For the model, the annual data between the years 1987- 2003 have been used. The parameters which have been obtained by OLS analysis technique have been statistically tested and the outcomes have been interpreted. The cumulative effects of the changes of Money supply and (M1 and M2) public expenses on nominal GNP expansion velocity have been calculated as sigma Σ = 3 0 i i β = 0.582 and sigma Σ = 3 0 i i λ = -0127 respectively. These values are total or distributed-lag multipliers for money supply and public expenses variables. The first one is statistically significant where as the second one is not. The findings indicate that the dominant policy is the monetarist one in Turkey. It is seen that the model is valid and applicable for TURKEY.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :