Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarının vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesindeki rolü: doğu karadeniz bölgesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Beyan esasına dayalı vergileme anlayışında mükellef beyanının gerçekleri yansıtabilmesi, etkin bir vergi denetimi yanında kaliteli muhasebe hizmet sunumunu gerekli kılmaktadır. Muhasebe mesleği açısından bu gereklilik, mesleğin, vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında köprü görevi görmesinden ileri gelmektedir. Kuşkusuz muhasebe mesleğinin ifa ettiği görev vergileme ile sınırlı olmayıp, işletme ile ilgili finansal bilgilerin tamamını kapsayıcı niteliktedir. Tam, doğru, tarafsız, zamanlı ve kaliteli muhasebe bilgisi, işletme çıkar grupları açısından son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı; vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde muhasebe mesleğinin rolünü meslek mensuplarının muhasebe eğitiminden beklentileri eşliğinde araştırmaktır. Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensupları üzerinde yapılan araştırma sonucu, kaliteli muhasebe eğitimi, hizmeti ve bilgisi ile etkin işletme kararı yanında doğru bilgiye dayalı gerçek ve adil vergileme ile vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmesinin mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır

Özet İngilizce :

In contemporary tax system which is based on statement, it is necessary to ensure both an effective tax audit and a high quality accounting service presentation for the tax-payer to reflect the truth diametrically. In terms of accounting profession, this necessity stems from acting as a bridge between the tax-payer and the tax administration. Doubtless, the duty of the accounting profession is not only limited to performing the taxation task, it also includes all the financial accounting information about the business. Accounting information which is correct, full, impartial and in high quality is critically important in terms of all interest groups. The aim of this study is to research the expectations of the employed accountants about accountancy training by revealing the importance of the accounting profession in preventing tax loss and tax exile. The research surveyed by accounting profession in The Eastern Black Sea Region. In accordance with their expectations it can be conclude preventing tax loss and tax exile can be possible with a high quality accounting education, experienced and proficient, a sufficient accounting knowledge and an equitable taxation procedure based on correct information

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :