Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Morgan stanley gelişmekte olan borsa endeksi ile bist endeksi arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin analiz edilmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1 Gazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
625
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Morgan Stanley gelişmekte olan ülke piyasa endeksi ile BİST endeksi arasındaki eşbütünleşmenin varlığını ve derecesini belirlemektir. Bunun için Ocak 1990 ve Aralık 2011 dönemindeki aylık endeks kapanış değerlerini kullanılmıştır. Çalışmada durağanlık için birim kök testlerinden yararlanılmış ve endeksler arasındaki eşbütünleşme Engle- Granger yöntemi ve Hata Düzeltme modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada ayrıca 1994, 1997-1998, 2001 ve 2008 krizleri de kukla değişken olarak modele dahil edilmiştir. Eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre seriler uzun dönemde birlikte hareket etmektedirler, yani, eşbütünleşme bulunmaktadır. Kısa dönemde hata düzeltme terimi çalışmakta ve 16 dönem sonra endeksler arasında denge sağlanmış olmaktadır. Bu sonuca göre bu endeksler sözkonusu dönem boyunca etkin portföy çeşitlendirmesi için uygun fırsatlar sunmamaktadır. Çalışmanın sonucunda krizleri temsil eden kukla değişkenler ise istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to examine the existence and level of co- integration between the Morgan Stanley emerging market index and BIST index. Therefore, monthly closing indices in the period between January 1990 and December 2011 are used. In this study, unit root tests are applied to test for stationary and Engle- Granger approach and Error Correction model are conducted to examine cointegration between the indices. Also 1994, 1998, 2001 and 2008 crises represented by dummy variables are integrated into the model. According to the results of the cointegration analysis, the series move together in the long run, that, they are cointegrated. In the short run, the error correction term works and after 16 periods convergence of indices occurs. As a result, these emerging market indices do not offer any good opportunities for the efficient portfolio diversification Dummy variables representing the crises are not found statistically significant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :