Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevsimsel eşbütünleşme testi: türkiye'nin makroekonomik verileriyle bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi 1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, GSYİH, ihracat, tüketim ve yatırım serilerinin 1987:1-2007:3 dönemi çeyrek yıllık verileri kullanılarak mevsimsel birim köklere sahip olup olmadıkları ve mevsimsel eşbütünleşme ilişkisi gösterip göstermedikleri araştırılmıştır. Bu amaçla HEGY (1990) ve Engle, Granger, Hylleberg ve Lee (1993) testleri kullanılmıştır. Sıfır frekansta ve yarı yıllık frekansta seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunamamıştır. Çeyrek yıllık frekansta ise modelde sabit terim ve mevsimsel kukla değişken olduğu durumda GSYİH ve tüketim serileri arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu görülmüştür

Özet İngilizce :

In this study, by using the quarterly of the 1987:1-2007:3 period, it is investigated whether or not the series of GDP, export, consumption and investment have seasonal unit roots and seasonal cointegration relationship. To this end, HEGY (1990) and Engle, Granger, Hylleberg and Lee (1993) tests are used. Although there isn't any cointegration relationship detected among the series in the zero and biannual frequencies, in a quarterly frequency when there is one constant term an one dummy variable in the model, cointegration relationship is detected between GDP and consumption series.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :