Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevcut iş alternatiflerinin iş tatmini ve işten ayrilma ilişkisi üzerine etkisi: “başka bir yol daha olmali

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1, Aksaray Üniversitesi2
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütlerde iş tatmininin iş devrini ve işten ayrılma niyetini azaltacağı ya da ortadan kaldıracağı fikrinden hareketle bu çalışma iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi ve mevcut iş alternatiflerinin bu ilişkiyi nasıl etkilediğini araştırır. Bu amaç doğrultusunda özel sektörde faaliyet gösteren X şirketinde çalışanlara yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 180 çalışan anketine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışma, iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında negatif bir ilişki olduğunu ve mevcut iş alternatiflerinin iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye aracılık (mediator) ettiğini göstermiştir. Mevcut iş alternatifleri analize dâhil edildiğinde, iş tatmininin işten
ayrılma üzerindeki etkisinin önemini kaybettiğinin kanıtı olarak (b = .379, p < .1) mevcut iş fırsatlarının önemli ve pozitif bir aracılık etkisine sahip olduğu (b = .073, p < .01) yapılan analizlerle tespit edilmiştir. Bu çalışma iş tatmini ile işten ayrılma niyeti üzerine yapılacak çalışmalar için bir ışık tutarak bu ilişki üzerinde etki sahibi olabilecek faktörlerin düşünülmesi gereğini vurgular.

Özet İngilizce :

This study examines the relationship between job satisfaction and intent to leave and how available job alternatives effects this relationship based on idea that job satisfaction in organizations reduces or removes turnover and intent to leave. In line with this purpose, A field study is conducted for employees of X firm operating in private sector. This study which is based on 180 employee surveys showed that there is a negative relationship between job satisfaction and intend to leave and the available job alternatives mediated this relationship. By analyses performed, it is provided that the job alternatives have important and positive mediator effect (b = .073, p < .01) as a proof that important of the effect of job satisfaction on intent to leave is reduced when the available job alternatives is included to the analyses (b = .379, p < .1). Our findings emphasize the need to consider the factors can be having effects on the relationship by highlighting to studies conducted on job satisfaction and intent to leave.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :