Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Materyalizmin statü tüketimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştirma

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1, Atatürk Üniversitesi2, Cumhuriyet Üniversitesi3
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle gelişmiş toplumlarda kişilerin toplumdaki konumlarını göstermek veya belli bir konum elde etmek için statüye önem verdikleri ayrıca maddiyata dayalı ve statü göstergesi yüksek olan ürünleri tüketerek itibar sahibi olmayı amaçladıkları bilinmektedir. Bu çalışmada kişilerin maddiyata verdikleri önemin göstergesi olan materyalizmin statü tüketimi üzerindeki etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Ayrıca statü tüketimi ile materyalizmin demografik özellikler ile ilişkili olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma statüye önem veren kişileri kapsaması amacıyla bir statü göstergesi olarak düşünülen plazma/LCD televizyon sahibi kişiler üzerinde anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması sonucuna göre statü tüketiminin materyalist eğilimi yüksek kişilerde daha fazla olduğu ve materyalist eğilimi yüksek kişilerin sadelikten kaçınma, maddi varlıklara sahip olarak bunlarla mutluluğu
yakalama davranışı gösterdikleri belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

It is a fact that especially in developed countries, people give importance to their status for showing their positions in the society or for holding a position. In addition, it is known that people aim to be respected by having products which are signs of high status. In this study, it has been aimed to measure the effect of materialism, as an indicator of people’s commitment to their material possessions, over status consumption. Also, it has been tried to analyze whether there is a relation among status consumption, materialism and demographic features or not. This study has been carried out by applying a questionnaire to people who own plasma/LCD, indicators of status. According to the results of questionnaire, people with high tendency towards materialism have high status consumption and these people are in the pursuit of avoiding plainness and of finding happiness by having material possessions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :