Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marka bağlılığı ve kişisel değerler açısından pazar bölümleme

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

Firmalar pazar içerisinde hedef seçtikleri bölümleri belirleyerek stratejilerini geliştirmektedirler. Hedef pazar belirlenirken birden fazla değişkeni dikkate almak, hitap edilen pazar içerisindeki daha küçük alt pazarları ve bunların özelliklerini tanımak açısından detaylı bilgiler vermektedir. Bu çalışmada tüketicileri, marka bağlılıklarında etkili olan nedenler ve kişisel değerleri açısından homojen alt gruplara ayırmak amaçlanmıştır. Marka bağlılığı tüketicinin belirli bir markaya yönelik güçlü tutumları ile ortaya çıkan bir davranıştır. Tüketiciler birçok nedenden dolayı belirli markaları tercih etmektedirler (fiyat, kalite, imaj, çevrenin etkisi vbg.). Bu nedenle marka bağlılığında etkili olan nedenlerin belirlenmesi bağlılığın yapısını anlamada yardımcı olmaktadır. Kişisel değerler ise, genel olarak kişinin sahip olduğu düşünce, inanç ve ilkeleri şeklinde ifade edilmektedir. Kişinin sahip olduğu değerler varolma amacını ve davranışlarını belirlemektedir. Bu nedenle tüketici davranışlarını açıklamada önemli unsurlardan birisidir. Araştırmanın ana kitlesini Erzurum merkez ilçede yaşayan tüketiciler oluşturmuştur. Yapılan analiz sonucu tüketiciler marka bağlılığı ve kişisel değerleri açısından spor ayakkabı markasında beş, çikolata vbg. ürünlerde dört alt gruba ayrılmıştır.

Özet İngilizce :

Firms develop their strategies by determining the segment that they choose as a target in the market. To consider several variables while determining the target market provides detailed information in terms of recognizing smaller markets and their characteristics. In this study, it is aimed to separate consumers into homogeneous subgroups in terms of their personal values and the causes that are effective on brand loyalty. Brand loyalty is a behavior that emerges by consumer's strong attitudes toward a specific brand. Consumers prefer specific brands due to various reasons such as price, quality, image, and the effect of the environment. Due to this, determining the causes that are effective on brand loyalty helps to understand loyalty type. As for personal values, they are expressed as a person's general thoughts, beliefs and principles. A Person's values define his/her existence, goal and behaviors. That is why it is one of the important elements when explaining consumer behaviors. The study's main population is formed by consumers who live in the Erzurum district. According to the results of the analysis carried out, consumers were separated into five groups for gym shoes and four groups for the products such as chocolate, biscuit etc. in terms of personal values and brand loyalty.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :