Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maliyet kontrolü için faaliyet analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz işletmeleri örgütsel etkinliği, verimliliği artırmak ve faaliyetlerin maliyetlerini düşürmek için faaliyete dayalı yönetimi strateji olarak benimsemeleri gerekir. Ürünler faaliyetleri ve faaliyetler kaynakları tüketir anlayışıyla bütün süreçlerin ve faaliyetlerin analizini yapılarak, sürekli gelişmenin kritik bir teknik parçası elde edilir. Üretim için yapılacak faaliyetlerin kök nedenlerini araştırır ve zaman, kaynak kayıplarını önler. Birincil amaçlara doğrudan katkı yapan faaliyetlere yönelerek ürün değerinde üstünlük oluşturur. Üretim ve ticari süreçlerin her birinde meydana gelen faaliyetleri, yeniden yapılandırarak değer katmayan faaliyetleri ortadan kaldırabilir. Özellikle ürün maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan, genel üretim maliyetlerinin izlenmesinde ve sorunların sebeplerini kanıtlamada stratejik bir anlayış kazanmanın iyi bir aracıdır. Faaliyetlerle maliyetler arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak maliyet dağıtıcıları belirlenir. Çalışma faaliyetlerinin izlendiği kaynak dağıtıcıları, faaliyetlerin maliyetlerinin izlendiği (maliyet havuzlarına) faaliyet dağıtıcılar ve maliyet havuzlarında oluşan diğer maliyet unsurlarının izlendiği maliyet dağıtıcıları belirlenir. Faaliyet dağıtıcılarıyla maliyet unsurlarına dağıtım yapılır. Faaliyet dağıtıcıları, kaynak tüketim maliyetlerini belirlemek için kullanılır. Bunlara maliyet objeleri denir Birim, takım, ürün ve tesis seviyesinde faaliyete dayalı maliyetler oluşturulur. Bu maliyetler, en iyi süreç uygulamalarıyla ve en iyi alternatifin maliyet matrisiyle karşılaştırması yapılarak, her süreçte faaliyet maliyetleri düşürebilir ya da düşük maliyetli faaliyetler seçilebilir. Süreçteki fonksiyonların gerekli olup olmadığı, hangi faaliyet ve seçeneğin daha iyi üretime elverişli olduğu saptanabilir. Aynı ve benzer faaliyetlerle farklı mamullerin üretilmesinde kullanılacak parçaların oluşturulmasını mümkün kılabilir. Gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırma çalışmalarında kalite, güvenirlilik, müşterinin arzuladığı özelliklerden fedakârlık yapmadan iyileştirme yapılarak, en iyi rakip ürün özellikleriyle ve maliyetleriyle kıyaslama yapılır. Alternatif faaliyetler ve kaynaklar üzerinde odaklanma ile maliyet farklılaştırmayla birlikte üretimde standartlaşma sağlayarak, sürekli gelişme ve rekabette işletmeye üstünlük sağlayabilir.

Özet İngilizce :

Today's companies should adopt the activity-based management as a strategy in order to increase the organizational effectiveness and efficiency, and to decrease the costs of activities. Having the understanding that products consume activities and the activities consume resources, comparies can obtain a critical tenchnique part of sustainable improvement through analyzing all the processes and activities. They search for the main reasons of activities to be performed for production and prevent time resource losses. Orienting to activities contributing to primary goals, they create a superiority in product value. They can get rid of activities whicih do not add a value by reconstructing the activities taking place in every stage of production and commercial processes. It is a good tool for gaining a strategic understanding for identifying the causes of problems and tracking the costs of overhead forming the major part of product cost. Cost distributors are determined by creating the relationship of cause-effect between activities and costs. Resource drivers where work activities are viewed and the cost drivers where the other cost objects formed in cost pools are determined. Costs depending on activities on the level of unit, batch, product and establishment are created. These costs are compared with the best process applications and with the cost matrix of the best alternative, and thus, the activity costs on every process can be decreased or the low-cost activities can be chosen. Whether the functions in the process are necessary or not, which activity or choice is suitable for a better production can also be determined. In addition, activity analysis may enable to provide the pieces to be used in the production of different items through the same or different activities. In the studies of avoiding idle activities, a comparison with the best competing product characteristics and costs can be done without sacrificing quality, safety and the demands of the customer, and thus an improvement can be achieved. Finally, standardization in production together with focusing on alternative activities, resources and cost differentiation is provided, and a superiority in continous improvement and competition for the company can be obtained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :