Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Makul değer muhasebesi ve işletme yönetimi üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihi maliyet muhasebesi günümüzde giderek yerini daha yeni bir yaklaşım olan makul değer muhasebesine bırakmaktadır. Tarihi maliyet muhasebesi temeline dayanan finansal tablolar, her ne kadar işletmelerin değerini tahmin etmeye yarayacak bilgileri içerseler de gerçek finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını göstermezler. Mali tablolarda, varlıkların ve yükümlülüklerin tarihi değerleri ile makul değerleri birbirinden uzaktır. Bu durum, gerçekte yönetimin başarısını veya başarısızlığını gizlemesine neden olabilir. İşletmelerin mali tablolarının mevcut piyasa koşullarında gerçek, doğru bilgilerle kolayca anlaşılmasına ve yorumlanmasına olanak sağlayan değerleme ölçüsü makul değer ya da gerçeğe uygun değerdir. Bu çalışmada konu ile ilgili olarak makul değer ile tarihi maliyet arasındaki farklılıklar üzerinde durularak mali tablo kullanıcıları üzerindeki etkileri ile işletme yönetimine sağlayacağı katkılar ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Recently, historical cost accounting is being replaced more and more by the new fair value accounting paradigm. Although financial statement based historical cost accounting provides information to be used to appraise the business' value, it obscures real financial position and operation results of a business. Historical value of assets and liabilities in financial statements has only a remote association with their fair value. This situation can give rise to hide management's real accomplishment or failure. Fair value is a valuation measure that provides to understand and comment financial statement with true and real information easily in existing market conditions. The purpose of this study is to investigate the influences on business management of fair value accounting. And also in this study is tried to examine that differences between fair value and historical cost and effects of fair value on financial statement's users

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :