Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lojistik yeteneklerin, strateji - performans ilişkisi üzerindeki rolü: kobi’ler üzerinde bir saha araştırması

Yazar kurumları :
Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Giriş maliyetlerinin düşük olduğu sektörlerde kaynaklarını etkin olarak yöneten, çevik ve esnek yapılarına uygun stratejiler geliştirerek bu stratejileri etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile destekleyen KOBİ'ler rekabet avantajı sağlayabilmekte ve büyük işletmelerle mücadele edebilmektedirler. Bu çalışma etkili bir tedarik zinciri yaratmak için yaşamsal öneme sahip olan lojistik yeteneklere vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda, lojistik yeteneklerin KOBİ'lerde strateji - performans ilişkisi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Stratejik yönetim araştırmalarında genellikle ihmal edilen bu konu hakkındaki araştırma sorunsalını çözümlemek için Marmara bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki 121 üretim işletmesinden elde edilen 238 adet anketin verileri kullanılmıştır. Elde edilen veri tabanı geliştirilen hipotezler doğrultusunda SPSS 15 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları lojistik yeteneklerin işletme performansı üzerindeki etkisini desteklemesinin yanı sıra rekabet stratejilerinin işletme performansı üzerindeki etkilerinde de kısmi olarak ara değişken rolü oynadığını ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

In the industries which have low level entrance costs, the SME's which manage their resources effectively, develop strategies appropriate to their flexible and agile structures and support those strategies with effective supply chain management can gain competitive advantage and challenge with large firms. This study emphasizes on logistics capabilities which have vital importance within the supply chain. In this context the effects of logistics capabilities on SME's strategy – performance relationship have been explored. 238 questionnaires from owners or executives of 121 manufacturing SME's which operating in Marmara Region of Turkey have been used to solve the research questions which about neglected subject in the strategic management researches. The database analyzed by SPSS v.15 statistical program through developed hypothesis. According to the findings of this research supported the positive effects of logistics capabilities on business performance. Moreover the mediating role of logistics capabilities on the relationship between strategy and business performance has been revealed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :