Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küyerelleşme1 sürecinde yönetim modeli arayişlari: “neuen steuerungsmodell” ve duisburg örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel süreçte sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda oluşan birikimler; zamanı önceden kestirilemeyen dönemlerde toplumu ilgilendiren tüm yapılarda ve özellikle yönetim yapılarında değişimleri beraberinde getirmiştir. 20. yüzyıl’ın son çeyreğinde işlenmeye başlayan, Anglo-Sakson merkezli bakış açısıyla; sosyal, ekonomik ve siyasal alanlara yönelik felsefesin kamu yönetimine uyarlamaya çalışan “Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) – New Public Management (NPM)” paradigması, bahsedilen dönemin sonlarında küresel anlamda etkili olmaya başlamıştır. Almanya için YKİ’nin etkili olmaya başladığı yıllar, ülkenin önemli siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümler
geçirmeye başladığı 1990’lı yıllar olmuştur. YKİ, yaklaşımın ortaya çıktığı Anglo-Sakson ülkelerinden ve bu yaklaşımın daha sonra hakim olmaya başladığı Kıta Avrupası ülkelerinden farklı olarak, Almanya’da aşağıdan-yukarı bir şekilde, yerel yönetimlerden başlayarak yeni bir yönetim modeli olarak - “Neuen Steuerungsmodell-NSM” uygulamaya yansımıştır. Güçlü bir yerel yönetim kültürü olan ve küreselleşme sürecinde hâkim yönetim paradigmaları çerçevesinde dönüşüm geçiren Alman yerel yönetimleri kendine özgü bir görüntü sunmaktadır. Bu çalışmada, YKİ paradigmasının hâkim olduğu 1990’lı yıllardaki etkisiyle tetiklenen ve Alman yönetim kültürüne ilişkin özellikler barındıran “Neuen Steuerungsmodell-NSM”in içeriği, araçları, amaçları ve ortaya koyduğu farklılıklar yerel yönetimler bağlamında tanımlanmış ve değerlendirilmiştir. “Neuen Steuerungsmodell”in uygulamada ortaya çıkardığı resmi daha iyi anlamak için Almanya’nın Nordrhein-Westfalen (NRW) eyaletinin Duisburg şehrinde yerel yöneticiler ve yerel siyasetçilerle mülakatlar yapılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde, bu kendine özgü gelişmeden Türkiye’de yaşanan yerelleşme sürecinde nasıl yararlanılabileceği tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Accumulation of experiences on the social, economical and political areas during historical process has unexpectedly caused changes in social structures, especially the management structures. New Public Management (NPM) approach (paradigm) of Anglo-Saxon perspective, being discussed elaborately especially in the last quarter of 20th Century, has been influential during that period. The most penetrative times of NPM for Germany was 1990s in which the country was passing through important political, social and economic changes. In Germany, NPM, being different from Anglo-Saxon countries that the approach firstly emerged and other Continental European countries, has been reflected as a new model - “Neuen Steuerungsmodell (NSM)” - on the public management practice as a bottom-up exercise from local to federal (or central) government. Evolving German local governments in the context of prevailing management paradigms, by having a powerful local management tradition, have their own peculiarities. In this study, the content, tools and objectives, and differences of Neuen Steuerungsmodell (NSM),
having peculiarities of German management culture, which has been triggered
by prevailing approach, NPM of 1990s have been described and discussed. To
get clear the picture of Neuen Steuerungsmodell (NSM) in practice, various
interviews were conducted by local managers and politicians from Disburg
province of Nordrhein-Westfalen (NRW) state. The study discussed the ways to
drive benefit from Disburg case in local government experiences of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :