Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yönetim ve çokuluslu işletmelerin strateji tercihleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada gelişmekte olan ülke kökenli çokuluslu işletmelerin strateji tercihleri, kurumsal yönetim çerçevesinden açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışma, sahiplik yapısı ve yönetim kurulu özelliklerinin, çokuluslu işletmelerin yabancı pazarlara girişlerinde benimsedikleri giriş stratejileri üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte olan 52 sanayi ve üretim işletmesine ait 700 gözlem üzerinde hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları bütünsel olarak değerlendirildiğinde, kurumsal yönetim değişkenlerinden hem yönetim kurulu hem de sahiplik yapısı boyutlarının çokuluslu işletmelerin benimsedikleri giriş stratejileri üzerinde çeşitli düzeylerde etkili olduğu görülmektedir. Bulgular, en büyük hissedarın ve üçüncü hissedarın payı ile risk eğilimi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yönetim kurulu büyüklüğünün risk endeksi üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi olduğu, yönetim kurulu iç üye sayısı ile risk endeksi arasında ise negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Özet İngilizce :

In this study, the preferences of the entry strategies of multinational companies from an emerging economy are demonstrated from the perspective of corporate governance. The study focuses on the effect of the equity level and board composition on the entry strategies. The findings of the hierarchical regression analysis which were conducted on 700 observation belonging to 52 industrial production companies which are registered in Istanbul Stock Exchange illustrated that there are significant relationships between corporate governance and entry strategies. The findings also illustrated that equity levels of majority shareholder and third shareholder have positive efects on the entry strategies. On the other hand, board size has a positive effect on the entry strategies. Number of dependent directors also has a negative effect on the dependent variable.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :