Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselmali krizi önlemede maliye politikasının rolü ve türkiye’nin krize maliye politikası cevabı

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

İradi maliye politikasına oldukça yavaş ve politik olduğundan hoş görüyle bakılmamaktadır. Oysaki, bugün maliye politikası etrafında yürüyen tartışmalar oldukça önemlidir. Küresel mali krizin neden olduğu şiddetli ekonomik daralma, ülkelerin genişletici maliye politikası uygulaması için güçlü bir ortam sunmuştur. Bugünkü krizde, pek çok ülke toplam talebi teşvik ederek ekonomik aktiviteleri canlandırmak amacıyla mali canlandırma paketleri kabul etmiştir. Mali canlandırmanın amacı, kısa dönemde toplam talebi uyararak ekonomik aktiviteleri desteklemektir. Mali canlandırmanın doğru zamanda ortaya çıkması üretimdeki düşüşü dengeleyebilir. Fakat, mali canlandırma paketleri beraberinde sürdürülebilirlik tartışmalarını da getirmektedir. Mali kriz, bulaşma etkisi göstererek tüm dünyaya yayılmış ve birçok ülkenin kamu maliyesi üzerinde büyük etkilere sahiptir. Krizin yıkıcılığını azaltmak için uygulanan mali canlandırma önlemlerinin kamu açıkları ve borçları üzerindeki etkisi oldukça geniş ve onun doğasına bağlıdır. Küresel mali kriz, dünya ekonomisi için oldukça önemli zararlar ortaya koymaktadır. Türkiye'de krizden önemli ölçüde etkilenmiştir. Hükümet, mali krizin neden olduğu üretim ve istihdam kaybını telafi etmek için tüm dünya da olduğu gibi mali teşvik paketi (vergi indirimi ve harcama artışlarına temellenen) uygulamıştır. Maliye politikalarıyla ekonomiyi canlandırma girişimleri sonucunda oluşacak bütçe açığının olası etkileri maliye politikasının istikrarlandırıcı rolünü belirleyecektir.

Özet İngilizce :

Discretionary fiscal policy was frowned upon, because it was seen to be slow and too political. Whereas the current discussion around fiscal policy is important. The case for expansionary fiscal policy action is stronger severe the slowdown. In the current crisis, many countries have to adopted fiscal stimulus package in an effort to support economic activity by stimulating aggregate demand. Fiscal stimulus aims to boost economic activity by increasing short-term aggregate demand. Fiscal stimulus package tend to take place in good times when they might play some role in smoothing output declines. But, fiscal stimulus package to carry with sustainability debate. The financial crisis shows that the contagion effect to speread on the whole world and which is having major implications for the public finances of most countries. The impact of fiscal stimulus measures which applied to reduce the destructiviness of financial crisis on government deficits and debts will vary, depending on their nature. The global financial crisis probably represents the most important damage to the world economy. Turkey has also been affected significiantly by the crisis. To compensate for loss of production and employment (such as the whole world) fiscal incentive package has been applied by the government. The possible effects of the budget deficits resulting from the fiscal policy to attempt to stimulus the economy will determine the stabilization role of fiscal policy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :