Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel krizin üst orta gelir gurubu ülkelere makro ekonomik yansımaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

2008 yılında dünya konjonktüründe yaşanan finansal kriz, gelişmiş ülkeler gibi gelişmekte olan ekonomileri de önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde kendini 2008 yılında gösteren küresel krizin gelişmekte olan ülkelerdeki yansımalarının ise 2009 yılında olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada Dünya Bankası tarafından ortak paydada gösterilen üst orta gelir gurubu 23 ülkenin, 2008 krizi karşısındaki benzeşen ya da birbirinden uzaklaşan tepkileri kümeleme analizi yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ele alınan ülkelerin sınıflandırılmasının 5 küme biçiminde olduğu görülmüştür. Genel olarak Çin, Malezya, Tayland’ın bir grup olarak, Beyaz Rusya, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika veVenezüella’nın  grup olarak, Brezilya, Şili, Panama ve Güney Afrika’nın bir grup olarak, Bulgaristan, Kazakistan ve Letonya’nın bir grup olarak, Türkiye, Uruguay ve Kosta Rika’nın bir grup olarak kriz karşısında benzer tepkileri sergilediğini söylemek mümkündür. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In 2008, the conjuncture of the world's financial crisis significantly affected the developed countries, as well as emerging economies. It is the fact that the global financial crisis effects on developed countries have shown itself in 2008; on the other hand the influences of the crisis occurred in 2009 in developing countries. In this study, determined as a common denominator in the upper-middle income by the World Bank Group of 23 countries whether facing the crisis of 2008 with using cluster analysis of similar or diverging reactions are presented. After analysis, it is observed that chosen countries formed in 5 clusters. In general, it is possible to say that the countries exhibits similar responses within groups; China, Malaysia, Thailand, as a group; Belarus, Colombia, Dominican Republic, Mexico and Venezuela, as a group; Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Romania, as a group; Brazil, Chile, Panama, and South Africa, as a group; Bulgaria, Kazakhstan and Latvia, as a group, Turkey, Uruguay, and Costa Rica, as a group. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :