Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel finansal krizin muhasebe temelli nedenleri bağlamında kurumsal yönetim ve muhasebe meslek etiğinin önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen dünyada ortaya çıkan krizler, sadece bir ülkeyi veya bir şirketi etkilememekte, tüm dünyayı az ya da çok etkisi altına almaktadır. Dolayısıyla 2007 yılının ortasında mortgage kredilerinin ödenememesi ile patlak veren küresel finansal kriz birçok ülkeyi etkilemiştir. Söz konusu küresel finansal krizin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları muhasebenin suiistimale açık bazı kural, mevzuat ve standartlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Muhasebede suiistimale açık bu alanlar firmaların üst düzey yöneticileri tarafından menfaatleri doğrultusunda kullanılmıştır. Bundan dolayıdır ki, küresel kriz ertesinde en çok tepkiyi çeken firmaların üst düzey yöneticileri (CEO) olmuştur. Bu çalışmada; küresel finansal krizin anatomisi (yapısı) incelenerek krizin muhasebe temelli nedenleri açıklanacaktır. Daha sonra CEO'ların, muhasebedeki esneklikleri menfaatleri doğrultusunda kullanmaya iten ücretlendirme sistemi ele alınacaktır. Son olarak CEO'ları sorumsuz davranmasını önleyeceği düşünülen kurumsal yönetim kavramı ile CEO'ların sorumsuz davranışlarına ortak olan muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde uyması gereken değerlerin yer aldığı muhasebe meslek etiği kavramı açıklanacaktır.

Özet İngilizce :

The crises seen in the globalizing world not only affect merely one country or a company but the whole world more or less. Many countries were negatively affected as a result of the global crisis that broke out in the middle of 2007 because of the mortgage loans' not being repaid. The financial crisis had many causes. It is considered that some of the reasons of the crisis were resulted from some laws, legislations and standards of accounting which are open to abuse. These areas of accounting were manipulated by the CEO's of the companies for their self-interests. Hereby, it has become the CEOs of the companies who got the most reaction after the global crisis. In this study, the accounting based reasons of the crisis will be explained by being analyzed the anatomy of the global financial crisis. Then, the wage determination system that caused the CEOs to manipulate the flexibilities in the accounting will be discussed. Finally; the corporate governance notion (thought to prevent the CEOs' acting irresponsibly), and accounting professional ethics (including the merits to obey for the members of accounting profession who adjusted CEOs' irresponsible acts) will be explained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :