Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürün örgütlerdeki rolü: benimsenen teorik perspektif ve yöntem tartışmalarına ilişkin kavramsal bir inceleme

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle 1970' li yıllardan bu yana, hem akademisyenler hem de uygulamacılar arasında yönetim ve örgüt açısından kültürün ne anlama geldiği, üzerinde çokça tartışılan konulardan biri durumuna gelmiştir. Bu çalışmada örgüt, kültürel bakış açısıyla ele alınarak, antropolojideki kültür kuramının kökenleri ile örgüt kuramı arasındaki etkileşim ve ortaya çıkan araştırma alanları özetlenmeye çalışılmaktadır. Kültür kuramının sınırlarını ve gücünü ortaya koyan bu tematik çerçeve, örgüt ve kültür kuramlarının kesişim noktalarını ve beraberinde farklı kuramlara dayalı farklı araştırma stratejilerini sunmaktadır. Çalışmada, örgüt kültürü çalışmalarında yöntem tartışması üzerinde durularak, farklı yönetim ve örgüt kuramlarının benimsedikleri farklı araştırma stratejileri ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

The meaning of culture for management and organization is one of the highly disputable subject matters among academicians and practioners, since especially 1970s. In this study, organization has been examined in terms of cultural perspective, and the interaction between the origins of cultural theory in the antropology and organization theory, and emerging inquiry areas have been summarized. The thematic framework which displays limits and power of cultural theory presents intersections of organization and cultural theories, and provide different research methods resulting from this intersection. It has been discussed both methodology and different research methods which are accepted by various management and organization theories in the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :