Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz dönemlerinde hisse senedi fiyatı ile işlem hacmi ilişkisi: imkb’de işlem gören bankacılık sektör hisseleri üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Karabük Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada finansal krizlerden hızlı ve önemli ölçüde etkilenmeleri sebebiyle bankacılık sektörü araştırma konusu olarak seçilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören İMKB-BANK endeks hisseleri için fiyat-hacim arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. 2001, 2006 ve 2008 yıllarının uygulamaya konu edildiği çalışmada veri seti olarak seans gözlemleri alınmıştır. Granger nedensellik testinin kullanıldığı çalışmada; uygulamaya konu olan 3 dönem içinde fiyat-hacim arasında fiyattan (getiriden) işlem hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir. Bu sonuç pozitif geri besleme hipotezi'nin (positive feedback hypothesis) İMKB'de geçerli bir hipotez olduğu ve yatırımcıların bu ilişki doğrultusunda rasyonel davranışlar sergilediklerini göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, due to be rapid and significant effect of financial crisis, the banking sector is chosen as the research subject. For processing in the Istanbul Stock Exchange (ISE), the ISE-BANK causality relationship between price and volume was examined. Data set at this study taken as the sessions observations for 2001, 2006 and 2008 years. Study using Granger causality test; into practice within the 3 periods price (return) towards the trading volume was determined the one-way causality. In according to this results, positive feedback hypothesis's is valid in the ISE. In addition, investors show rational behavior in terms of this relation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :