Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde veri zarflama analizi yöntemiyle faaliyet denetimi: kapadokya örneği

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Faaliyet denetimi, sadece muhasebe ve finansla değil, organizasyonun tamamı ile ilgilenen modern iç denetim kapsamında yer alan bir kavramdır. Faaliyet denetimi kaynakların tahsisi ve kullanımı, yönetim kontrollerinin değerlendirilmesi ve performans konularına odaklanmaktadır. Doğası gereği, kullandığı denetim teknikleri bakımından diğer denetim türlerinden farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, turizm sektörünün önemli bir parçası olan ve yoğun rekabetin yaşandığı konaklama işletmelerinin faaliyet denetimleri konu edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Kapadokya Bölgesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin göreceli etkinlik ölçümünü parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanarak gerçekleştirmektir. Faaliyet etkinliğinin ölçümü için 18 konaklama işletmesi değerlendirmeye alınmış ve yapılan analiz sonucu 4 işletmenin etkin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkin olmayan konaklama işletmeleri tespit edildikten sonra bu işletmelerin etkin olabilmeleri için bazı öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Operational auditing is a term takes place in modern internal auditing that is not only concerned with finance and accounting, but also with the whole organization. It focuses on allocation and utilization of resources, evaluation of managerial controls and performance. By its nature, operational auditing differs from the other types of auditings in terms of auditing techniques. The subject of this study is the operational auditing in hospitality businesses that are an important part of tourism industry and experience intensive competition. The aim of this study is to evaluate the comparative efficiency of hospitality businesses operating in Cappadocia Region, using a non-parametric methodology known as the Data Envelopment Analysis (DEA). In order to evaluate operating efficiency, 18 hotels were choosen and 4 hotels were found to be efficient according to the results of analysis. Finally, after determining the inefficient hotels, they were advised how to be efficient.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :