Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde entelektüel sermaye bileşenlerinin incelenmesi: kuşadası örneği

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Globalleşme sürecinde dünyada sosyal ve ekonomik anlamda hızla yaşanan gelişmeler, her geçen gün sosyal bilimlerdeki işletme alanında yeni arayışlara ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Bu anlamda ortaya çıkan entelektüel sermaye kavramı işletmelerin küresel rekabette avantaja sahip olmasını sağlayacaktır. Her sektörde mevcut olan bu kavram, en çok hizmet sektöründe göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir hizmet sektörü çeşidi olan turizm sektöründeki entelektüel sermaye bileşenlerini Kuşadası ilçesindeki turizm işletmelerini baz alarak incelemektir. Turizm işletmelerinin entelektüel sermaye bileşenleri hakkında gerekli incelemeyi yapabilmek için Kuşadası ilçesindeki turizm işletmelerinde anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen bilgiler ışığında entelektüel sermaye unsurları arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Bileşenlerin kendi aralarındaki ilişki dışında turizm işletmelerinin faaliyet yılları ve entelektüel sermaye unsurları arasında bir ilişkinin mevcut olup olmadığını belirlemek için analizler yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Rapid social and economic developments in the process of globalization in the world, leads to new seeking in the field of business administration day by day. In this sense, the concept of intellectual capital will ensure that firms have the advantage in global competition. This concept, available in all sectors, stands out most in the service sector. The purpose of this study is to investigate the components of intellectual capital in the tourism sector is kind of a service in Kusadasi based on tourism firms. In order to analyze necessary search for the components of intellectual capital, a questionnaire is applied in tourism firms operating in Kusadasi. In the light of research findings, relationship between the components of the intellectual capital is revealed. Apart from relationship among the components of the intellectual capital, a couple of analysis are applied for revealing the relations between operation years and the components of intellectual capital.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :