Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama hizmetlerinde maliyete dayalı fiyatlama ve fiyat değişiminin bölüm karlılığına etkileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Fiyatlandırma sürecinde, faydalı bilgilerin temelini ürününhizmetin maliyeti ve talebi oluşturur. Yöneticiler, optimal fiyatlama kararı almak için maliyet muhasebesi bilgi sistemine başvururlar. İşletmenin devamlılığı açısından fiyatların maliyeti karşılaması gereklidir. Farklı maliyet sistemleri esas alınarak fiyat belirlenebilir. Marjinal maliyet ve marjinal gelir hesaplanabilir. Değişken maliyet sistemi esas alınarak fiyatlandırma yapılması oldukça yaygındır. Bu yöntemde elde edilen katkı payının hem sabit maliyetleri hem de beklenen kârı karşılaması arzulanır. Hedef kârı belirleyen diğer önemli husus ise belirlenen fiyatın ortaya çıkaracağı talep miktarının saptanmasıdır. Farklı maliyet fonksiyonlarına göre fiyat farklılaştırılması sonucunda oluşacak talebe göre bölüm kârlılıkları hesaplanabilecektir. Bu çalışmanın amacı, kısmen bilinmeyen bir talep ortamında, maliyet fonksiyonları esas alınarak, fiyatlandırma kararlarına rasyonel ve tutarlı bir yaklaşım önermek için nasıl bir temel oluşturulabileceğini gösterebilmektir. Bu amaç için karar verme kuralı fiyatlarda bir değişmenin sonucu olarak kârın değişebileceği yönünde güçlü göstergeyi yönetime sağlayabilir. Belirli koşullar altında farklılaştırılan fiyatlar, daha fazla kârlılık sağlayabilir. Doğru maliyet bilgisi, işletmenin fiyatlama politikalarına rehber olur ve daha güçlü rekabet için bir temel oluşturur. İşletme, ürün / hizmet fiyatlarında değişiklik yapmak zorunda kaldığında, gereken talep esnekliğinin belirlenmesi hususundaki belirsizlikleri azaltabilir. Yöneticiler, özellikle piyasa dalgalanmaları bağlamında potansiyel fiyat değişmelerini değerlendirmek için talep esnekliği ve maliyet analizi yapmalıdırlar. Esnek olmayan talep kalıpları ve yüksek değişken maliyetlerle yaygın olarak karşılaşacak hizmet işletmelerinde, sürdürülebilir fiyat stratejilerinde, fiyat indirim yapılıp, yapılamayacağının araştırılmasında rasyonel yöntemler kullanmalıdırlar. Düşük talep ve yüksek maliyetin olduğu endüstrilerde talep esnekliğini ve maliyet ilişkisini belirlemek, karar alıcılara fiyatlama konusunda yardımcı olabilecektir.

Özet İngilizce :

Demand and service costs form the basis of beneficial information in the process of pricing. Managers refer to cost accounting information system in order to reach an optimum pricing decision. Prices must meet the costs from the terms of the survival of the company. Thus, various cost systems are taken into account in the determination of prices. Marginal cost and marginal income are estimated. In this process, it is quite common to form pricing taking variable cost system essential. Through this method, companies want contribution share obtained to meet both fixed costs and expected profit. Another important issue indicating target profit is to determine the demand amount that the given price will reveal. The department profits will be estimated according to the demand that will ocur as a result of price differentiation in respect to different cost functions.The aim of this study is to demonstrate how to form a basis in order to suggest a rational and coherent approach to pricing decisions taking costing functions into account in partially uncertain demand conditions. For this purpose, the pricing procedure may provide a strong evidence that profit can change as a result of a change in prices. The prices, differentiated under certain conditions, may result in more profitability. Correct cost knowledge may form a guide to a company in pricing policies and give a basis for strong competitiveness. Companies may lessen the uncertainities on the necessary demand flexibility when they are obliged to make difference in service prices. Managers should make an analysis of demand flexibility and cost in order to evaluate the potential price changes, especially from the point of market fluctuations. In service companies where non-flexible demand patterns and high variable costs can be widely be encountered, rational methods should be used in search whether cuts can be done or not, especially for sustainable price strategies. Determining demand flexibility and cost relation in industries where there is low demand and high costs will help the decision makers in pricing.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :