Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kolayda mallarda müşteri profili ve tüketim tercihleri: istanbul halk ekmek müşterilerine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Doğu ve güneydoğu illerinden İstanbul'a göç, özellikle 1980'li yıllardan itibaren 1990'lı yılların sonlarına kadar yoğun şekilde sürmüş ve günümüzde de geçmiş yıllara göre nispeten azalmış da olsa devam etmektedir. Bu durumun ve geniş anlamda ekonomik koşulların da etkisiyle, halkın yoksul kesimi göreceli olarak daha ucuz olan ürünleri talep etmiş ve bu ürünlerin tüketimini arttırmıştır. Halkın gelir düzeyinin düşmesi ve düşük gelire sahip kitlelerin büyümesi sonucunda, ucuz ürün ve ucuz ekmek sunan işletmelere olan talepte de büyüme yaşanmıştır. Bu çerçevede halk ekmek tüketme olgusu da hızla yayılmıştır. Bu araştırmanın amacı, son yıllarda hızla büyüyen halk ekmek üretiminden faydalanan müşterilerin profil özelliklerini tespit etmek ve tüketim alışkanlıklarını belirlemektir. Bu amaçla, yurdumuzun en büyük ekmek üretim kapasitesine sahip İstanbul Halk Ekmek İşletmesi'nin ürettiği halk ekmeklerin satışının yapıldığı Halk Ekmek Büfe'lerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Migration from the eastern and the southeastern cities to Istanbul rigorously continued from the 1980s to the end of the 1990s and continues today, yet recently it has relatively slackened when compared with the previous years. With the profound effect of such a condition and extensively of the economic conditions, those that come from the poor part of society have preferred relatively cheaper products and increased their consumption. The decrease in the income level and the growth of the class with the lower income has caused an increase in demand for cheap products as well as for the businesses, which offers cheap products. In this respect, the reality, concerning the consumption of the bread produced by municipality, has come to focus at once. The purpose of this study is to determine the profile characteristics of the consumers who benefit from the cheap bread produced by municipality, which has been growing quickly in recent years, and ascertain their consumption habits. To this end, a survey has been conducted in the Municipality Bread Buffets that have bought bread produced by the Istanbul Greater Municipality Bread Enterprise.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :