Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerin finansmanı erzurum organize sanayi bölgesinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversiitesi İİBF İşletme Bölümü1, Muş Alpaslan Üniversitesi Malazgirt MYO2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, KOBİ'lerin ekonomiye sağladıkları katkılardan hareket ederek KOBİ'lerin ekonomideki önemini ortaya koymak ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini incelemektir. Günümüz işletmelerinin birçoğunu KOBİ'ler oluşturmaktadır. Bundan dolayı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ekonomiye önemli katkıları olmaktadır. Gelişmekte olan birçok ülke, üretimin ve istihdamın önemli bölümünü sağlayan KOBİ'lerin gelişebilmesi ve rekabet güçlerinin artabilmesi amacıyla, alternatif finansman kaynakları kullanmaktadır. Bu yüzden, KOBİ'lerin finansman sağlamada tercih ettikleri metotlar ve kullandıkları alternatif finansman kaynaklarını geliştirmeleri ve kullanmaları olumlu etki sağlayacaktır. Firmaların gereksinim duydukları mal ya da hizmetin, nakit para yerine, üretilen mal ve hizmetle ödenmesi olarak tanımlanan barter sistemi, iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan ve özellikle kısa vadeli mal satışlarında başvurulan factoring, sabit sermaye yatırımlarının çok kısa sürede gerçekleşmesine, yatırım tutarının uzun vadede kira öder gibi ödenmesine imkân veren finansal kiralama gibi birçok alternatif kaynak söz konusu olmaktadır.

Özet İngilizce :

Purpose of this study, the importance of SMEs is put forward starting from theirconstiributions to the economy and their relations with firms are evaulated. In todays, most of the enterprises are existing from SMEs. So, SMEs have great contributions to economy. Alternative financial resourches are used for SMEs which provide the important part of the manufacturing and employment in most of developing countries to grow up and increase their competiteveness. SMEs have financial problems. From that, additionally the methods prefered by SMEs while funding and using alternative funding facilities are taken into consideration. Although, the firms have directed to the payment in the form of product and service instead of cash which we call barter system and to factoring that is applied in domestic and external trading operations and to the achievement of constant capital investments in a very short time to financial leasingin which payment is made in long installments such as a lot of alternative resourches are evaulated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :