Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerde kurum kültürünün yönetim desteği boyutu ile işgörenlerin iş tatmini ilişkisi üzerine bir saha araştirmasi

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Konya1, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya2, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel dünya düzeninde hızlı değişimin yaşandığı günümüzde, kurum kültürü çeşitli boyutlarıyla özellikle de “yönetim desteği boyutu” ile, kurumlarda yaşamsal özellik göstermektedir. Araştırmanın amacı, Konya İlinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde kurum kültürünün yönetim desteği boyutu ile işgören iş tatmini arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu amaca yönelik olarak, Konya İlinde faaliyet gösteren 111 KOBİ üst, orta ve ilk kademe yöneticisine anket uygulaması yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler; ki-kare, t testi, korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, Konya İlinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde kurum kültürünün yönetim desteği boyutu ile işgören iş tatmini arasında pozitif yönde lineer bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In a time where swift changes occur in a global world order, corporate culture is of vital importance to corporations with its different dimensions, especially with “the management support dimension”. The purpose of this study is to examine whether there is a relation between the management support aspect of the corporate culture and the job satisfaction of employees in SMEs engaging in Konya. As to the purpose, it has been conducted a poll for top executives, middle level managers, and junior administrative officers in 111 SMEs operating in Konya. Results of questionnaires are interpreted by using statistical tests such as chi square test, t-test, correlation analysis and regression analysis. As a conclusion, it has been determined that a positive linear correlation exists between the management support aspect of the corporate culture and the job satisfaction of employees in SMEs operating in Konya

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :