Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişisel değerler ile marka değeri arasindaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Uşak Üniversitesi2, Bayburt Üniversitesi3
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda pazarda aynı ürün grubunda çok fazla sayıda marka olması rekabeti güç ve çetin kılmaktadır. Bu durum ise fiziksel faydalardan çok marka ve değer yaratma gibi soyut kavramların ön plana çıkmasına sebep olmuştur. İşletmeler markalamayı önemli bir rekabet ve farklılık aracı olarak görmüşlerdir. Bunun sonucunda ise marka, farklılık oluşturmada önemli bir faktör olmuştur. Çünkü iyi bir marka ürüne değer katan önemli bir unsurdur. Sürekli çoğalan markalar sayesinde tüketiciler ve markalar arasındaki ilişkiler karmaşık bir hal almıştır. Tüketici sahip olduğu kişisel değerler ile benzer davranışlar sergilemektedir. Buradan hareketle bu çalışmada kişisel değerler ile marka değeri boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, tüketicilerin kişisel değerleri ile marka değeri boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

So many firms which are in the product group in market do competition hard and powerful. This situation caused the prominence of abstract concept such as creating brand and value rather than physical benefits. According to firms, branding is a significant competition and differences . As a result of this, the brand is an important factor to become difference. Because a good brand is a significant component giving a quality to product. The relationships between consumers and brands are getting complex than continuously increasing brands. The consumer displays the same behavior with its own personal value. From this result, the relationships between personal values and the dimensions of the brand equity were surveyed in this study. The results from the present study show that there are important relationships between personal values of the consumers and the dimensions of the brand equity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :