Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişilik özellikleri ile algılanan risk arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi 1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketici davranışlarının analiz edilmesi, etkili pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için önem arzetmektedir. Bunun için de davranışları etkileyen faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Tüketici davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden biri kişiliktir. Kişilik özellikleri, tüketicilerin satın alma öncesi/sonrası karar ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Kişilik gibi tüketici davranışlarını etkileyen ve yön veren bir başka önemli faktör de algılamadır. Tüketiciler, sunulan ürün ya da hizmeti, markayı, reklâmı vb. farklı kişilik özelliklerine sahip oldukları için farklı algılamaktadırlar. Bu durum ürün ve hizmetlerle ilgili algılanan riskler için de geçerlidir. Tüketiciler kişilik özelliklerine göre, ürün ve hizmetlerle ilgili farklı riskler algılamaktadırlar. Araştırmanın ana kitlesini Erzurum merkez ilçede yaşayan otomobil sahibi tüketiciler oluşturmuştur. Yapılan analiz sonucu uyumlu, sorumluluk sahibi ve yeniliklere açık olan tüketicilerin otomobil satın alma ve kullanma ile ilgili olarak daha çok performans riski ve psikolojik risk algıladıkları belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

: It is important to analyse consumer behaviour in order to develop and apply effective marketing strategies. For that reason, the factors that affect behavior must be investigated. One of the important factors affecting consumer behaviour is personality. Personality traits have an effect on consumers’ decision making process. Like personality, perception is another important factor affecting and directing consumers’ behaviour. Consumers perceive products, services, brands or ads differently because they have different personality traits. This is also valid for perceived risks related to products or services. Consumers perceive different risks on products and services according to their personality traits. The study’s main population is formed by consumers who live in the Erzurum district and have a car. According to the results of the analysis carried out, it has been determined that consumers who have dominant agreeableness, conscientiousness and openess to experience traits have perceived more psychological and performance risk

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :