Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişilik özellikleri, hedonik ve rasyonel fayda, marka duygusu ve marka bağlılığı arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada tüketicilerin kişilik özellikleri, üründen bekledikleri hedonik ve rasyonel fayda, markaya yönelik duyguları ve marka bağlılıkları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için iki ürün grubu seçilmiş ve ürün grupları için iki ayrı model oluşturularak path analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre cep telefonu sahibi tüketicilerin sorumluluk ve uyumluluk kişilik özelliği öne çıkmaktadır ve bu kişiler üründen rasyonel fayda beklemektedirler. Spor ayakkabı sahibi tüketicilerin ise dışadönüklük ve yeniliklere açık olma kişilik özellikleri öne çıkmaktadır ve bu kişiler üründen hedonik fayda beklemektedirler. Ayrıca bu beklentiler onların markaya yönelik duygularını ve sonuçta marka bağlılıklarını etkilemektedir.

Özet İngilizce :

In this study it is aimed to determine relationships among consumers' personality traits, their hedonic and utilitarian benefit expected from product, brand affect and brand loyalty. Thus two product group were selected and tested with the path analysis by composing two model for them. According to results consumers' ,who have mobile phone, conscientiousness and agreeableness traits outshine and they expected utilitarian benefit from the product. Consumers', who have sports shoes, extraversion and openess to experience traits outshine and they expected hedonic benefit from the product. In addition these expectations affect consumers' brand affect and brand loyalty.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :