Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Keynesyen ve monetarist görüşte parasal aktarım mekanizması: bir karşılaştırma

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
660
DOI :
Özet Türkçe :

Parasal aktarım mekanizması, para politikasına ilişkin alınan kararlarının reel ekonomiyi hangi süreç üzerinden etkilediğini ifade etmektedir. Son zamanlarda para teorisi ile ilgili çalışmalar içerisinde parasal aktarım mekanizması konusunun öneminin giderek arttığı görülmektedir. Bu çerçevede parasal aktarım mekanizması ile ilgili teorik bir analiz konuya daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlayacaktır. Bu çalışma parasal aktarım mekanizmasını Keynesyen ve Monetarist görüş çerçevesinde tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada her iki görüşün konuya yaklaşımlarındaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Monetary transmission mechanism describes the process through which monetary policy decisions effect the real economy. Recently the monetary transmission mechanism has become a more prominent theme in monetary theory analysis. In this context a theoretical analysis about the monetary transmission mechanism will provide to have a wide perspective about the theme. The aim of this study is to discuss the transmission mechanisms in context Keynesian and Monetarist view. The study introduces the different aspects of these views.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :