Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kent güvenliği kentleşme ve suç ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, kent güvenliği kavramını suç olgusu üzerinden tartışmayı ve kentleşme ve suç ilişkisinin farklı boyutlarını irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamız, kent güvenliği kavramına değindikten sonra kent ve kentleşme kavramının özelliklerini irdelemektedir. Kent ve kentleşme kavramlarının özelliklerini inceledikten sonra, çalışmamız kentleşme ve suç ilişkisinin özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından sonuçlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde göç, sağlıksız kentleşme gibi olguların suça olan etkisi ayrıca tartışılacaktır. Çalışmamız son olarak kentleşme suç arasındaki ilişkide aşırı genellemelerin sakıncalarını vurguladıktan sonra kentleşmenin her zaman suça neden olmayacağını vurgulayarak, kentleşmenin hangi durumlarda suça neden olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

This study aim to discuss the concept of city safety based on the phenomenon of crime and also aims to examine different aspects of relationships between urbanization and crime. Our study firstly touches upon the phenomenon of the city safety and after that try to examine the concept of city and urbanization. After we examine the features of the concept of city and urbanization, our study aims to discuss the relationship between urbanization and crime especially its consequences for developing countries. From this respect the phenomenon such as migration and desultory urbanization's effects on crime will also be discussed. Finally, after emphasizing that drawbacks' overgeneralization of the relationship between urbanization and crime, our study aims to show that under which circumstances of urbanization can be cause of crime.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :