Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaynak kısıtlı çoklu proje programlama problemi için tavlama benzetimi algoritması

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede kaynak kısıtlı çoklu proje programlama problemini (KÇPP) çözmek için geliştirilen için bir tavlama benzetimi (TB) algoritması sunulmaktadır. Programlamanın amacı, proje gecikmeleri ve faaliyet beklemelerinden kaynaklanan maliyetler toplamını en küçüklemektir. Bu yönü ile çalışma benzer çalışmalardan ayrılmaktadır. Kısıtlara uygun çözüm gösterimi, öncelik ilişkilerine uygun bir faaliyet listesine ve kaynak tahsislerine dayanmaktadır. TB algoritmalarında büyük çoğunlukla kullanılandan farklı olarak bu çalışmada daha yavaş bir soğutma planı ve iki ayrı durdurma ölçütü kullanılmaktadır. Geliştirilen algoritma rastgele oluşturulan büyük bir problem üzerinde test edilmekte ve elde edilen sonuçlar önerilen algoritmanın etkinliğini doğrulamaktadır.

Özet İngilizce :

In this paper, a simulated annealig (SA) algorithm developed to solve resource constrained multi-project problem is presented. Object of programming is to minimize project delays plus standby times of activities. From this perspective, this study differs from similar studies. The feasible solution representation is based on a precedence feasible list of activities and resurce assignments. In this study unlike traditional SA algorithms , a very slow cooling schedule and two different stop criteria are used. The algorithm is tested on a randomly generated large problem. The results confirm the effectiveness of the proposed algorithm

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :