Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kategori yönetim faaliyetleri yoğunluğunun kategori performansı üzerindeki etkisi: erzurum daki perakendeci işletmeler üzerinde bir saha araştırması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kategori yönetimi teknoloji ile birlikte değişen tüketici ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, satış ve kâr amaçlarına ulaşmak için işletmeler tarafından sıkça kullanılan bir perakende satış uygulaması haline gelmiştir. Bu nedenle artık işletmelerin kategori yönetim faaliyetlerine ayırdıkları zaman ve çabayı, amaçlara ulaşmada ne kadar başarılı olduklarını sürekli olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Çünkü işletmelerin kategori yönetim faaliyetlerinin yoğunluğu kategori ile ilgili performanslarını etkilemektedir. Araştırmada kategori yönetim faaliyetleri yoğunluğunun kategori performansı üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Erzurum merkezde faaliyet gösteren büyük/orta ölçekli perakendeci işletmelerin yöneticilerine anket uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre performans amaçları ve raf düzeni, reklam ve promosyon, sipariş miktar/zamanı ve kupon programları faaliyetlerinin yoğunluğu kategori performansını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca perakendecinin pazarlama uzmanlığı ve pazar payı da performansı pozitif yönde etkilemektedir.

Özet İngilizce :

Today category management became a retail selling method that is often used by companies to meet cosumer needs changed by technology and reach selling and profit goals. Hence companies must continously consider time and effort that they spend on category management activities and how they are successful in reaching goals. Because companies' category management activities intensity effects their category performance. In this study it was aimed to determine the effect of category management activities intensity on category performance. For this aim a questionnaire was conducted to big/medium scaled companies' managers which work in Erzurum. According to results, the intensity of performance goals and shelf arrangement, advertisement and promotion, order quantity/time and cupon programs activities effect positive the category performance. In addition, retailer's marketing expertise and market share effect positive the performance too.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :