Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karayolları finansmanında alternatif yöntemler: fayda ilkesi çerçevesinde finansman

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Karayolu altyapısı ekonomik büyüme, tüketicilerin refahı ve ulusal rekabet açısından büyük öneme sahiptir. Karayollarının finansmanı bütün ülkeler açısından temel konulardan biridir. Yaklaşık 20 yılı aşkın bir dönemden beri karayollarının doğası hakkındaki ekonomik görüş değişime uğramıştır. Bu dönem öncesindeki genel eğilim karayollarının kamu malı olarak değerlendirilerek genel bütçe vergi gelirleri ile finanse edilmesi şeklindeydi. Küreselleşme sonrasında bu görüş değişim göstermiştir. Küreselleşme çağında genelde kamu malları özelde de karayolları finansmanının daha ziyade kullanan öder ilkesi doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiği şeklinde bir anlayış bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı karayollarının finansman yöntemlerini özetlemektir.

Özet İngilizce :

Road transport infrastructure is of great importance for economic growth, consumer welfare and national competitiveness. The financing of roads is a major issue in all countries. Over the past two decades the view about the economic nature of roads has evolved. In the past roads have generally been considered as public goods, financed through national government taxes. After globalization this view has changed. Public goods in general and in particular roads should be based more on the user pay principle in the age of globalization. The purpose of this paper is to summarise methods of financing roads.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :