Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karadeniz ekonomik işbirliği bölgesinde ticaret akımlarının belirleyicileri: çekim modeli yaklaşımı

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) bölgesindeki ticaret akımlarının belirleyicilerini çekim modelini kullanarak analiz etmektedir. Bu amaçla, 1997-2007 dönemi için panel veri yöntemi uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ihracatçı ve ithalatçı ülkelerin gayri safi yurt içi hasılaları (GSYH) ve nüfusları bölgedeki ticaret akımlarını pozitif olarak etkilemektedir. Ancak, ihracatçı ülkelerin GSYH'ları ve nüfuslarının ticaret akımları üzerindeki etkisi daha fazladır. Diğer taraftan, üye ülkelerin başkentlerinin birbirine olan uzaklığı ticaret akımlarını negatif olarak etkilerken, ülkelerin ortak sınıra sahip olmaları ve aynı dili konuşmaları ticaret akımlarını pozitif olarak etkilemektedir.

Özet İngilizce :

This paper applies gravity model to explain determinants of trade flows in Black Sea Economic Cooperation (BSEC) region. For this purpose, panel data analysis is used for the 1997-2007 period. The empirical results indicate that, gross domestic product (GDP) and population of exporter and importer countries affect trade flows positively, but GDP and population of exporter countries have more effect on trade flows. On the other hand, while distance between capital cities of member states affects trade flows negatively, having common border and using same language of countries affects trade flows positively

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :