Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu harcamaları- ekonomik büyüme ilişkisi: 1970-2005 yılları türkiye örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisini araştıran çok sayıda teorik ve ampirik çalışma bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaların temel sorunsalı, kamu harcamalarının uzun dönem ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğidir. Teorik açıdan ele alındığında, Keynesyen görüş çerçevesinde konuya ilişkin iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Birinci yaklaşıma göre, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki vardır, ikinci yaklaşımı savunanlar ise kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini savunurlar. Bu çalışmanın amacı, kamu harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisini 1970-2005 döneminde Türkiye için test etmektir. Ampirik test sonuçlarına göre, toplam kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi anlamlı çıkmamıştır. Ancak kamusal yatırım harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır

Özet İngilizce :

There is a substantial theoretical as well as empirical study on the relationship between government expenditures and economic growth in literature. The central question is whether or not government spending increases the long term growth rate of the economy. In the theory, there are two competing approachs explaining this relationship in the Keynesian macroeconomic wievpoint. According to the first approach, growth rate responds positively to increase in the public spending, where the second approch argues that these spendings are growth retarding. The purpose of this paper is to examine the impact of government expenditures on economic growth in Turkey for 1970-2005 period. According to the results of empirical test, there is no any relationship between the total government expenditures and long term growth in Turkey for this period, but this relationship appears between the government investment expenditures and economic growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :