Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaçak elektrik kullanilmasina karşi elektrik idaresi çalişani tutumunun örgütsel adalet ve örgütsel bağlilik ile ilişkisi ve illere göre farkliliklar

Yazar kurumları :
GYTE Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü1, GYTE Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, çalışanların kaçak elektrik kullanımına karşı tutumlarının örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık değişkenleri ile ilişkisini analiz etmek, aynı zamanda değişkenler açısından illere göre farklılıkları saptamaktır. Bu amaçla TEDAŞ’ın kaçak elektrik kullanım verilerine göre Kütahya’dan 35, Aksaray’dan 63 ve Mardin’den 44 çalışan olmak üzere toplam 142 elektrik dağıtım idaresi çalışanı üzerinde kaçak elektrik kullanımına karşı çalışan tutumu temelinde hazırlanan anket çalışması uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çalışan tutumu ile dağıtımsal, prosedürel ve etkileşimsel adalet, duygusal ve normatif bağlılık değişkenleri arasında olumlu yönlü ilişki tespit edilmiştir. İllere göre çalışan tutumu, dağıtımsal adalet, duygusal ve normatif bağlılık değişkenleri açısından farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to analyse the relationship between employee attitude against illegal electricity usage and perception of organizational justice and organizational commitment variables, and also to determine the differences between the cities among the variables. For this aim, in respect of TEDAŞ’s illegal electricity usage data, questionnaire based on the illegal electricity usage was applied to, 35 employees from Kütahya, 63 from Aksaray and 44 from Mardin, totally 142 employees. The results showed that employee attitude is positively correlated with both distributive, procedural and interactional organizational justice and affective and normative commitment variables. Differences determined with respect of employee attitude, distributive justice, affective and normative commitment variables among the cities

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :