Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işyerinde psikolojik şiddetve iş tatmini ilişkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma İşyerinde psikolojik şiddet ile iş tatmini arasındaki ilişkinin varlığını sorgulamak amacı ile yapılmıştır. Konunun özellikle son yıllarda artan önemi dikkate alınarak çalışmada psikolojik şiddet, iş tatmini ve bunlar arasındaki ilişki açıklanmış ve buna ek olarak Erzurum ili içindeki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları üzerinde uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Erzurum ili içerisindeki hastanelerden, iki üniversite, bir kamu ve bir özel hastane olmak üzere dört hastanede görev yapan 395 sağlık çalışanına ulaşılarak psikolojik şiddet ve iş tatmini üzerine bir anket çalışması yapılmıştır. Alınan veriler SPSS 13.00 programında çözümlenmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda psikolojik şiddet ve iş tatmini arasında olumsuz yönde bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

This study is done to quest the presence of relation between mobbing and job satisfaction. Taking into consideration the importance of the subject, mobbing, job satisfaction and the relation of each other is explained, in addition a survey is held to the health workers in Erzurum City. A survey study is held about mobbing and job satisfaction by reaching to 395 health workers from four hospitals, which of two are university, one is public and one is private, in Erzurum City. Data are processed in SPSS 13.00 program and obtained findings are commented. At the end of the study, the presence of a negative relation between mobbing and job satisfaction is brought up.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :