Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işyerinde narsisizm ve iş tatmini ilişkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

 

Bu çalışma, narsisistik bireylerin kişilikleri ile iş tatminleri arasında bir ilişkinin varlığını sorgulamak için yapılmıştır. Çalışmada narsisizm, iş tatmini ve bunlar arasındaki ilişki açıklanmış, buna ek olarak yöneticiler üzerinde uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Son bölüm araştırma safhasını anlatmaktadır. Erzurum ili içerisinde 50’den fazla işgören çalıştıran ve farklı sektörlerde faaliyette bulunan 21 işletmede, 105 üst düzey yönetici üzerinde, narsisizm eğilimleri ve iş tatminlerini ortaya koymak için yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda narsisizm ve iş tatmini ilişkisi ortaya konmuştur

Özet İngilizce :

: This study examines the presence of a relation between the characteristics of narcissistic individuals and their job satisfaction. In this study, narcissism, job satisfaction and the relation between them is explained, and besides a field research has been performed. The last chapter describes the research phase. In the Erzurum province the field research has been performed on 105 executive managers in 21 enterprises with over 50 employees from different industries, in order to put forward their narcissistic tendencies and job satisfaction. At he end of the study, the relationship between narcissism and job satisfaction has been put forward

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :